Một tài khoản cho mọi nhà giao dịch

TMGM cung cấp nhiều tài khoản giao dịch để phục vụ tất cả các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.

Không biết nên chọn tài khoản nào?

Trả lời 3 câu hỏi sau:

Bình thường bạn giữ giao dịch của bạn trong bao lâu?
Tiếp Theo
Bạn có giao dịch khi có tin tức kinh tế xảy ra?
Tiếp Theo
Bạn có sử dụng Expert Advisors (EA) để giao dịch?
Xem tài khoản được giới thiệu

Tài khoản được giới thiệu:

Account Feature Comparison

EDGE CLASSIC
Trading Platforms Available MT4, MT5* MT4, MT5*
Spreads From 0.0 Pips 1.0 Pips
Commissions (per lot) $3.5 ($7.0 round turn) $0.0
Minimum Deposit $100 $100
Minimum Lot Size 0.01 Lot 0.01 Lot
Maximum Leverage 1:500 1:500
Available Base Currencies USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD
Funding Fee Waived Waived
Withdrawal Fee Free Free
Stop Out Level 40% 40%
Server Location New York NY4, Tokyo TY3 New York NY4, Tokyo TY3
Available Markets 55+ FX pairs, 15+ Indices, 50+ Shares, 12 Crypto, 6 Commodities 55+ FX pairs, 15+ Indices, 50+ Shares, 12 Crypto, 6 Commodities
EAs Allowed
Scalping Allowed
News Trading Allowed
Swap-Free Islamic Account
No Min. Stop Loss Distance

Bắt Đầu! Đăng ký và tiếp cận thị trường toàn cầu trong chưa đầy 3 phút!