ข้อกำหนดควบคุม

ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินชั้นนำสามแห่งของโลก

Australian flag standing for ASIC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย

ASIC (Australian Securities and Investment Commission) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอิสระที่มีบทบาทในการบังคับใช้และควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายของบริษัทและผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งมีเป้าหมายในการปกป้องผู้บริโภค,นักลงทุนและผู้ให้เงินเครดิตของออสเตรเลีย ในฐานะที่เป็นองค์กรหน่วยงานกำกับดูแลระดับแนวหน้าองค์กรหนึ่งของโลก ASIC มีความมุ่งมั่นในการรักษาความชื่อสัตย์ของตลาดและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภค AFSL : 436416

FMA icon for ASIC

Financial Markets Authority

Trademax Global Markets (NZ) Limited is regulated by the Financial Markets Authority in New Zealand (FMA). FSP No. 569807 and is registered at 151 Queen Street, Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand.

Vanuatu flag standing for VFSC

Vanuatu Financial Services Commission

Vanuatu Financial License is issued by VFSC (Vanuatu Financial Services Commission). The VFSC was set up to regulate the banking and financial services in Vanuatu with the support of the Reserve Bank of Vanuatu. VFSC Financial License supports diversified trading services such as remittance, payment, Forex trading, bulk commodities, securities trading and financial consultation. The VFSC financial license has gained a lot interest by the global Forex industry. No. 40356

Mauritius Flag for FSC

The Financial Services Commission

The Financial Services Commission, Mauritius (FSC) is the integrated regulator for the non-bank financial services sector and global business. The FSC aims to promote the development, fairness, efficiency and transparency of financial institutions and capital markets in Mauritius, suppress crime and malpractices so as to provide protection to members of public investing in non-banking financial products, and ensure the soundness and stability of the financial system in Mauritius. Trademax Global Markets (International) Pty Ltd holds an Investment Dealer (Full Service Dealer, excluding Underwriting) Licence and a Global Business Licence (Licence No. GB22201012) issued by the FSC.

File icon standing for external audit

การตรวจสอบจากภายนอก

TMGM Group ได้จัดตั้งให้มีผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของเรา

ความเชื่อถือได้

เงินทุนของคุณจะอยู่ในธนาคารที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดเท่านั้น

Custodian Australian Bank Secure Deposit of Customers’ Capitals

ภายใต้ข้อกำหนดของใบอนุญาตของเรา เงินของลูกค้าจะอยู่ใน Australian ADI (สถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาต) ซึ่งมีการจัดอันดับเรตติ้งระดับ AA ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (NAB) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและได้รับการจัดอันดับระดับสูงของโลก นอกจากนี้ TMGM ยังมีบัญชีทรัสต์แยกต่างหากสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหรือองค์กรเครือข่ายระดับสูง โดยเราให้สิทธิ์แก่ลูกค้าเหล่านี้เข้าถึงบัญชีธนาคารเฉพาะของตนที่ NAB เพื่อสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตนได้ตลอดเวลา

การป้องกัน

ปกป้องคุณเหนือสิ่งใด

CHUBB Logo

การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ

TMGM ยึดมั่นในหลักการการบริการแบบ "ลูกค้ามาก่อน" เสมอ ดังนั้นเราจึงได้จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (PI Insurance) ของเราให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการปกป้องความปลอดภัยทางการเงินของลูกค้าโดยอยู่ภายใต้กำหนดการของกฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆโดยทั่วไป บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ TMGM ให้บริการลูกค้า TMGM ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

Financial Commission Logo

คณะกรรมการองค์กรการเงิน

Trademax Global Limited เป็นสมาชิกของคณะกรรมการองค์กรการเงิน ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อพิพาทภายในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางการเงินในตลาด Forex คณะกรรมการองค์กรการเงินเป็นองค์กรอิสระในการระงับข้อพิพาทภายนอก (EDR) สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทโดยตรงกับผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการองค์กรการเงิน และปกป้องผู้ลงทุนทุกรายโดยกองทุนเงินทดแทนของคณะกรรมการฯ (ดูเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก)

เริ่มตอนนี้! ลงทะเบียนและเข้าถึงตลาดทั่วโลกภายในเวลาไม่ถึง 3 นาที